Worthington

Seed District Team VS. Seed District Team
1 9 Rochester (White) 2 8 Rosemount (Blue)
1 4 Worthington 3 8 Lakeville South
1 8 Farmington 3 9 Winona
2 4 Redwood Area 2 9 Mankato (Black)
TONY TAKES


Here is who Tony Scott takes to win Regions and go to state.

#1 - Farmington

#2 - Rochester White (>Rosemount Blue in Play-In)